«Smerte er en sammensatt opplevelse»


Når jeg flyttet inn i Villa Frisk i fjor våres, var det for å jobbe mer helhetlig med mennesker med vedvarende smerte, altså smerte som ikke helt forsvinner, som av og til blir sterkere, bytter kanskje litt plass i kroppen og som vi egentlig ikke får noen særlig god forklaring på.

Jeg har da kombinert psykomotorisk med min yrkestittel, som fremdeles er Kiropraktor, fordi jeg ønsker å gi folk en forståelse av at jeg er interessert i andre system enn bare muskelskjelett systemet. At tanker og følelser(psyke) har mye å si for kroppslig prestasjon (det motoriske) er en kjensgjerning innom de store idrettene, for eksempel Norsk langrenn.

Hvordan vi tenker og føler om egen kropp er to viktige biter i helheten. Har vi tidligere i livet opplevd sterke emosjonelle og stressende opplevelser kan det gi kroppslige stramminger og smerter langt i etterkant. Er du blitt fortalt at en kroppsdel er svekket eller i ubalanse og at du må være oppmerksom så at du ikke bruker den «galt», vil det med størst sannsynlighet påvirke både hva du gjør og hva du tenker du kan få til med den ryggen, kneet eller skulderen.

Vel å merke, har du vært i en tuff ulykke eller fått en stygg idrettsskade kan det jo også forholde seg slik! Derfor tar jeg også en grundig sykehistorie og utfør en fysisk undersøkelse av nakken eller korsryggen din.

For å kunne hjelpe deg er det viktig for meg å forstå hvor du er i livet ditt og hvor du kommer ifra. Hvordan du selv forstår problemet som skaper smerten og hvordan den påvirker deg i hverdagen. Hvilke ønsker eller mål du har. Det er fint å få kartlagt om det forekommet andra fysiske og psykiske påkjenninger som preger eller har preget deg.

Med mine 21 år som kiropraktor har jeg bred erfaring av ulike typer av årsaker til plager og smerter i befolkningen og på ulike arenaer. Jeg hjelper deg å løse ditt problem utfra din situasjon.