Under finner du noen nyttige lenker der du kan finne mer informasjon.

Curasentret
www.curasenteret.no

Helse sør øst
www.helse-sorost.no

HELFO
www.helfo.no

Institut for klinisk sexologi og terapi
www.sexologi.no

Med styring
www.medstyring.no

Norsk forening for klinisk sexologi
www.klinisksexologi.no

Norsk psykologforening
www.psykologforeningen.no

Nordic association for clinical sexology
www.nacs.eu

Syklistenes landsforening
www.slf.no