På grunn av stor pågang så må man i regel stå på venteliste innen man kan få time hos meg. Å stå på venteliste innebærer IKKE at man er garantert behandling etter en viss ventetid.

Som avtalespesialist får man veldig mange henvisninger og i perioder vokser ventelisten. Dvs flere pasienter stiller seg i kø var uke en antallet pasienter som blir ferdigbehandlet. Det skjer også en aktiv prioritering dvs at noen pasienter blir prioritert fremfor andre.

VIKTIG

Om du ikke møter til en timeavtale eller avbestiller senere enn 24 timer innen avtalen betaler du full pris.

Hvem blir prioritert

Jeg prioriter følgende pasientkategorier,

  • Akutt sexologisk problematikk (ting som har hent nå og er alvorlig)
  • Henvisninger fra annen spesialist i psykologi eller psykiatri
  • Unge voksne uansett problematikk
  • Pasienter med problematikk som krever en kombinasjon av spesialist i psykologi og sexologi.
Hvordan komme på venteliste

Du ber fastlegen din å sende en henvisning som inneholder aktuelt mobilnummer. Når jeg har mottatt henvisningen får du et svar på SMS vedrørende den aktuelle kapasiteten for din problematikk og eventuelt spørsmål om du ønsker å stå på venteliste. Om du ønsker dette svarer du:

Hvordan kommer jeg vekk fra venteliste

Om du ikke lengre ønsker å stå på venteliste sender du et SMS til telefon: 480 40 343

Villa Frisk logo