Anders Lindskogs venteliste

På grunn av stor pågang så må man i regel stå på venteliste innen man kan få time hos meg. Å stå på venteliste innebærer IKKE at man er garantert behandling etter en viss ventetid. 

Som avtalespesialist får man veldig mange henvisninger og i perioder vokser ventelisten. Dvs flere pasienter stiller seg i kø var uke en antallet pasienter som blir ferdigbehandlet. Det skjer også en aktiv prioritering dvs at noen pasienter blir prioritert fremfor andre.

Hvem blir prioritert
Jeg prioriter følgende pasientkategorier,

  • Akutt sexologisk problematikk (ting som har hent nå og er alvorlig)
  • Henvisninger fra annen spesialist i psykologi eller psykiatri
  • Unge voksne uansett problematikk
  • Pasienter med problematikk som krever en kombinasjon av spesialist i psykologi og sexologi.

Hvordan komme på venteliste
Du ber fastlegen din å sende en henvisning som inneholder aktuelt mobilnummer.

Når jeg har mottatt henvisningen får du et svar på SMS vedrørende den aktuelle kapasiteten for din problematikk og eventuelt spørsmål om du ønsker å stå på venteliste.
Om du ønsker dette svarer du:

Hvordan kommer jeg vekk fra venteliste
Om du ikke lengre ønsker å stå på venteliste sender du et SMS:

VIKTIG

Om du ikke møter til en timeavtale eller avbestiller senere en 24 h innen avtalen betaler du full pris.